הכנס ה 16 של חטיבת הסיעוד בכירורגיה פלסטית וכוויות

חברות וחברים יקרים. גם השנה נמשיך במסורת הכנס המשותף עם האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ב 7 ביוני 2022.

בידידות,

פביאן אטאל, יו" הכנס ה 16 של חטיבת הסיעוד בכירורגיה פלסטית וכוויות

מובאת תכנית הכנס ב 2021. תוכנית הכנס ה 16 תתפרסם במהלך 2022.