הכנס ה 15 של חטיבת הסיעוד בכירורגיה פלסטית וכוויות

חברות וחברים יקרים. גם השנה נמשיך במסורת הכנס המשותף עם האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ב 23 בנובמבר 2020.

פרטים נוספים בהמשך.

בידידות,

פביאן אטאל, יו" הכנס ה 15 של חטיבת הסיעוד בכירורגיה פלסטית וכוויות